• Lorem ipsum
  • Dolor sit a met
Chinese Classical
1
Butterfly Lovers - National Cinema Symphony Orchestra

Butterfly Lovers

  National Cinema Symphony Orchestra

2
Dragon Boat - Xu Zhengyin & Zhang Wei-Liang

Dragon Boat

  Xu Zhengyin & Zhang Wei-Liang

3
Offering Sacrifices - Hubei Art Troupe Band & Zhang Wei-Liang

Offering Sacrifices

  Hubei Art Troupe Band & Zhang Wei-Liang

4
Elegant Orchid In Jieshi Tune - Hubei Chime Bells Orchestra & Zhang Wei-Liang

Elegant Orchid In Jieshi Tune

  Hubei Chime Bells Orchestra & Zhang Wei-Liang

5
Running Water - Wu Wenguang & Zhang Wei-Liang

Running Water

  Wu Wenguang & Zhang Wei-Liang

6
Calling Back the Spirit of the Dead - Yu Yizhong & Zhang Wei-Liang

Calling Back the Spirit of the Dead

  Yu Yizhong & Zhang Wei-Liang

7
The Unworldly Beauty - the Wild Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

The Unworldly Beauty - the Wild Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

8
Queen of the Blossoms - the Green-Sepaled Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Queen of the Blossoms - the Green-Sepaled Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

9
Plum Blossom Princess Shoyang - Shi Zhi-You

Plum Blossom Princess Shoyang

  Shi Zhi-You

10
Plum Blossom Melody - Three Variations - Zhang Ziqian & Zhang Wei-Liang

Plum Blossom Melody - Three Variations

  Zhang Ziqian & Zhang Wei-Liang

11
Fairy by the Moonlight - the Vermilion Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Fairy by the Moonlight - the Vermilion Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

12
Fishing by the River - Shi Zhi-You

Fishing by the River

  Shi Zhi-You

13
Fairy of Delicacy - the Blossom of Aged Plum Tree - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Fairy of Delicacy - the Blossom of Aged Plum Tree

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

14
Jasmine Flower - National Cinema Symphony Orchestra

Jasmine Flower

  National Cinema Symphony Orchestra

15
The Story of the Swan - National Cinema Symphony Orchestra

The Story of the Swan

  National Cinema Symphony Orchestra

16
Extreme Beauty - the Yellow Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Extreme Beauty - the Yellow Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

17
Twins Lying on One Sepal - the Plum Blossom Couple - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Twins Lying on One Sepal - the Plum Blossom Couple

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

18
Flowers on the River - Shi Zhi-You

Flowers on the River

  Shi Zhi-You

19
Bamboo - Shi Zhi-You

Bamboo

  Shi Zhi-You

20
Happy for the Rain in the Pavilion - Shi Zhi-You

Happy for the Rain in the Pavilion

  Shi Zhi-You