• Lorem ipsum
  • Dolor sit a met
Rap
1
Bắt Đầu Tình Yêu - trong chung

Bắt Đầu Tình Yêu

  trong chung

2
Đợi Em (feat. kata) - trong chung

Đợi Em (feat. kata)

  trong chung

3
Bình Minh Tím - trong chung

Bình Minh Tím

  trong chung

4
Để Em Bước Đi (feat. Di By) - trong chung

Để Em Bước Đi (feat. Di By)

  trong chung

5
Chúc Em Hạnh Phúc - trong chung

Chúc Em Hạnh Phúc

  trong chung

6
Buông Tay (feat. Kan Dy) - trong chung

Buông Tay (feat. Kan Dy)

  trong chung

7
Chờ Em - trong chung

Chờ Em

  trong chung

8
Giáng Sinh An Lành Em Nhé (feat. Di By) - trong chung

Giáng Sinh An Lành Em Nhé (feat. Di By)

  trong chung

9
Dù Có Cách Xa - trong chung

Dù Có Cách Xa

  trong chung

10
Không Thể Lo Cho Em - trong chung

Không Thể Lo Cho Em

  trong chung

11
Ngày Anh Đi Và Mưa - trong chung

Ngày Anh Đi Và Mưa

  trong chung

12
Giải Thoát Cho Nhau - trong chung

Giải Thoát Cho Nhau

  trong chung

13
Nhật Ký Valentine - trong chung

Nhật Ký Valentine

  trong chung

14
Nơi Anh Dừng Lại - trong chung

Nơi Anh Dừng Lại

  trong chung

15
Yêu Em Vậy Thôi - trong chung

Yêu Em Vậy Thôi

  trong chung

16
Chẳng Phải Nói - trong chung

Chẳng Phải Nói

  trong chung

17
Hơi Thở Còn Vương (feat. Di By) - trong chung

Hơi Thở Còn Vương (feat. Di By)

  trong chung

18
Khía Cạnh - trong chung

Khía Cạnh

  trong chung

19
Ngày Tàn - trong chung

Ngày Tàn

  trong chung

20
Bring Em Out - T.I.

Bring Em Out

  T.I.